COVID-19

Poniżej przedstawiamy aktualnie obowiązujące w naszej sieci zasady zapobiegające rozprzestrzenianiu epidemii Koronawirusa:
  1. Wszyscy klienci będą robić zakupy po uprzedniej dezynfekcji rąk lub w jednorazowych rękawiczkach.

  2. Wszystkie osoby mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

  3. Stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

  4. Pracownicy mają obowiązek używania płynów dezynfekujących lub rękawiczek jednorazowych.

  5. Po kliencie dokonywana jest dezynfekcja stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego. Klienci powinni zachować pomiędzy sobą jak i pomiędzy sobą a sprzedawcą odległość co najmniej 2 metrów.

  6. Wszyscy (klienci/pracownicy) mają obowiązek stosowania się do aktualizowanych przepisów państwowych, w tym w szczególności tych jeszcze bardziej restrykcyjnych.

  7. Dopuszczalna liczba klientów przebywających jednocześnie w placówkach handlowych Auto Land wynosi nie więcej niż 1 osoba na 15 m2.

  8. Do odwołania pracownicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba.