COVID-19

Poniżej przedstawiamy aktualnie obowiązujące w naszej sieci zasady zapobiegające rozprzestrzenianiu epidemii Koronawirusa:
  1. Do każdego sklepu/oddziału Auto Land Polska S.A. może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3, np. jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

  2. Wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach.

  3. Najpóźniej od dnia 16. kwietnia 2020 r. wszystkie osoby mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki.

  4. Stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

  5. Pracownicy mają obowiązek używania płynów dezynfekujących lub rękawiczek jednorazowych.

  6. Po kliencie dokonywana jest dezynfekcja stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego.

  7. Klienci powinni zachować pomiędzy sobą jak i pomiędzy sobą a sprzedawcą odległość co najmniej 2 metrów.

  8. Wszyscy (klienci/pracownicy) mają obowiązek stosowania się do aktualizowanych przepisów państwowych, w tym w szczególności tych jeszcze bardziej restrykcyjnych.