COVID-19

Poniżej przedstawiamy aktualnie obowiązujące w naszej sieci zasady zapobiegające rozprzestrzenianiu epidemii Koronawirusa:
  1. Wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach lub po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.

  2. Wszystkie osoby mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

  3. Liczba klientów w placówkach handlowych uzależniona jest od wielkości sklepu: dla sklepów o powierzchni do 100 m2:  pięć osób na kasę, a dla sklepów powyżej 100 m2 kw. powierzchni - jedna osoba na 15 m2.

  4. Stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

  5. Pracownicy mają obowiązek używania płynów dezynfekujących lub rękawiczek jednorazowych.

  6. Po kliencie dokonywana jest dezynfekcja stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego.

  7. Klienci powinni zachować pomiędzy sobą jak i pomiędzy sobą a sprzedawcą odległość co najmniej 2 metrów.

  8. Wszyscy (klienci/pracownicy) mają obowiązek stosowania się do aktualizowanych przepisów państwowych, w tym w szczególności tych jeszcze bardziej restrykcyjnych.