Infolinia Techniczna

Od 2010 r. Auto Land Polska S.A. wraz z Biurem Ekspertyz Technicznych i Szkoleń dr Sławomira Olszowskiego z Politechniki Radomskiej realizuje projekt Infolinii technicznej, czyli programu wsparcia dla klientów Auto Land. Eksperci Biura, na podstawie najnowszych programów diagnostycznych i aktualnej wiedzy o układach stosowanych w pojazdach samochodowych, udzielają wsparcia w trudnych przypadkach mechaniki i mechatroniki samochodowej.

 

Specjaliści są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

 

Jeżeli chcesz korzystać z pomocy infolinii zgłoś się do swojego przedstawiciela handlowego AL, który dokona rejestracji w systemie.

 

Kontakt z Infolinią techniczną tel. 666 10 10 80   

Konsultanci odbierają telefony tylko od osób zarejestrowanych.

 

Uwaga, od dnia 01.10.2022 nastąpi zmiana w sposobie rozliczania infolinii technicznej. 

Powody:

- rosnąca liczba zapytań

- nieprzygotowanie użytkowników do rozmowy (brak VIN, pełnych danych auta)

- nieprecyzyjne określenie problemu i zbędne wydłużanie rozmowy/blokowanie dostępu innym użytkownikom

- wzrost kosztów prowadzenia i utrzymania pełnej obsady konsultantów

 

Co się zmieni:

- koszt jednej minuty = 5zł brutto

- ilość refundowanych minut jest zależna od obrotu wykonywanego przez użytkownika w Auto Land

- klient może zostać obciążony kosztami korzystania z infolinii wg poniższej tabeli

- nie ma możliwości zliczania obrotów z kilku kont

- klienci nowi lub z nowych filii, otrzymają 3 miesięczny okres próbny/bezpłatny

Obroty

Pakiet bezpłatnych minut

< 5tys  brutto

5zł brutto/min

> 5 tys. brutto

10 min

>10 tys. brutto

25 min

> 20 tys. brutto

50 min