Member of NEXUS Automotive International
Promocja na 25-lecie Auto Land

01:12:55|14 grudnia 2018

***** Auto Land Laureatem nagrody Diamenty Forbes 2017 *****

ContiTech 5 – lat gwarancji

1608.17

5 lat gwarancji na produkty Continental ContiTech z oferty Power Transmission Group.

Continental ContiTech PTG AAM, zapewniając najwyższą jakość swoich produktów wprowadził program 5-letniej gwarancji na cały swój asortyment zapewniając warsztatom samochodowym jeszcze większe bezpieczeństwo oraz dostarczając dodatkowych argumentów sprzedażowych. Aby skorzystać z programu 5-letniej gwarancji, należy zarejestrować się na stronie na www.contitech.de/5. Formularz zgłoszenia dostępny jest w 47 językach w tym również w języku polskim. Po zarejestrowaniu i potwierdzeniu danych przez ContiTech warsztat otrzymuje specjalny certyfikat potwierdzający udział w programie. 5-letnia gwarancja dotyczy wszystkich zainstalowanych w samochodach pasków napędowych oraz wszelkich elementów napędu pasowego oferowanych przez ContiTech Power Transmission Group Automotive Aftermarket. Uczestnicy programu 5 lat gwarancji otrzymują bezpłatnie drogą mailową biuletyny z informacjami na temat nowych produktów, zmian w asortymencie oraz cennymi wskazówkami warsztatowymi.

Program 5-letniej gwarancji obowiązuje wyłącznie zarejestrowane warsztaty samochodowe z 47 krajów w okresie 5 lat od dnia, w którym dany produkt został zamontowany w samochodzie. W przypadku powstania uszkodzenia w napędzie pasowym, spowodowanym wadliwym materiałem lub błędem produkcyjnym, ContiTech pokrywa koszty wymiany produktu, na pozbawiony wad oraz ewentualnych kosztów naprawy. Roszczenia z tytułu przedłużonej gwarancji są obsługiwane za pośrednictwem sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony. Zgłaszając reklamację należy dostarczyć dowód/-y zakupu produktu oraz podać datę montażu (z paragonu lub faktury potwierdzającej montaż). Produkt musi być zamontowany przez wykwalifikowanego specjalistę, na podstawie wymaganej przez producenta pojazdu procedury, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi specjalnych czy kontrolno-pomiarowych. Gwarancja nie obowiązuje wtedy, gdy pojazd wykorzystywany jest niezgodnie z przeznaczeniem lub gdy nie są przestrzegane zalecenia producenta pojazdu w zakresie częstotliwości wymiany napędów pasowych czy warunków użytkowania. Nie obejmuje także nienaturalnego zużycia spowodowanego np. czynnikami zewnętrznymi (ciała obce, zanieczyszczenie płynami, niewłaściwymi warunkami pracy/środowiskowymi), zmianami konstrukcyjnymi (tuningiem) oraz udziałem w rajdach.


 

 FAQ 5-letnia gwarancja ContiTech PTG 

 

 Zakres rozszerzonej gwarancji 

Pytanie: Kto i na jakich warunkach kwalifikuje się do udziału w  programie rozszerzonej gwarancji?
Odpowiedź: 5-letnia gwarancja adresowana jest wyłącznie do warsztatów samochodowych, które zarejestrowały się na stronie internetowej: www.contitech.de/5, gdzie znajdują się szczegółowe warunki przystąpienia do programu.
 
Pytanie: W których krajach obowiązuje gwarancja ?
Odpowiedź: ContiTech oferuje rozszerzoną gwarancję warsztatom w 47 krajach w Europie, w Rosji oraz Turcji. Wykaz wszystkich państw uczestniczących w programie zawarty jest w formularzu rejestracyjnym, umieszczonym na naszej stronie.
 
Pytanie: Czy 5-letnia gwarancja obejmuje również produkty, które zostały zamontowane przed rejestracją? 
Odpowiedź: Nie. Program 5-letniej gwarancji odnosi się tylko do produktów zamontowanych po procesie rejestracji. Dla wszystkich produktów, które zostały zamontowane przed rejestracją, obowiązuje tylko 2-letni okres gwarancyjny.
 
Pytanie: Co dokładnie obejmuje gwarancja ?
Odpowiedź: Gwarantujemy, że nasze produkty są wolne od wad przez okres 5 lat od daty montażu. W przypadku wadliwego materiału lub błędu produkcyjnego, zadbamy o wymianę lub naprawę produktu ContiTech. Zwykle ma to formę zwrotu kosztów zakupu.
 
Pytanie: Czy koszty dodatkowe takie jak wynajem samochodów, uszkodzenia pojazdu, hotele, itp., również objęte są rozszerzoną gwarancją?
Odpowiedź: Nie. Programem 5 letniej gwarancji objęty jest tylko sam produkt ContiTech, który zostanie wymieniony/refundowany. 

 Rejestracja 

Pytanie: Czy do uczestnictwa w programie 5-letniej gwarancji konieczna jest rejestracja ?
Odpowiedź: Rejestrując się, warsztat samochodowy akceptuje warunki 5 letniej gwarancji, co jest podstawowym i koniecznym wymogiem formalnym. Ponadto  po rejestracji oferujemy warsztatom   samochodowym techniczne wsparcie informacyjne w postaci newslettera, w którym znaleźć można ważne  informacje na temat produktów, informacje techniczne oraz cenne wskazówki montażowe, by zmniejszyć  do minimum ilość błędów popełnianych w trakcie montażu, co leży również w interesie sprzedawcy.
 
Pytanie: Czy obowiązkowa rejestracja warsztatu wiąże się ze zwiększeniem kosztów?
Odpowiedź: Nie, rejestracja nie wiąże się ze zwiększeniem kosztów.
 
Pytanie: Jak przebiega proces rejestracji?
Odpowiedź: W celu rejestracji należy odwiedzić naszą stronę internetową: www.contitech.de/5, wypełnić formularz podając wymagane informacje o warsztacie oraz zaakceptować warunki naszej gwarancji. Następnie celem potwierdzenia podanego wcześniej adresu e-mail warsztat otrzyma link potwierdzający. Po jego kliknięciu ContiTech sprawdzi status rejestracji (np. czy wszystkie wymagane dane zostały wprowadzone lub czy np. warsztat wcześniej nie został zarejestrowany) po czym dokonuje zatwierdzenia i wysyła kolejny e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w programie. Rozszerzona gwarancja jest ważna od chwili otrzymania tej wiadomości. Dodatkowo ContiTech wysyła pocztą elektroniczną specjalny certyfikat potwierdzający udział w programie rozszerzonej gwarancji.
 
Pytanie: Do czego potrzebny jest certyfikat rozszerzonej gwarancji?
Odpowiedź: Certyfikat rozszerzonej gwarancji potwierdza uczestnictwo warsztatu w programie. Ponadto spełnia rolę materiału promocyjnego dla warsztatu jako godnego zaufania partnera. Certyfikat nie jest konieczny w przypadku procesu rozpatrywania reklamacji.
 
Pytanie: Czy koniecznie należy zapisać się na newsletter ContiTech podczas rejestracji?
Odpowiedź: Tak. Natomiast w przypadku ewentualnej rezygnacji każdy newsletter zawiera specjalny link, który można wykorzystać, aby anulować subskrypcję.
 
Pytanie: Jak długo trwa rejestracja?
Odpowiedź: Wniosek rejestracyjny sprawdzany jest najczęściej w tym samym dniu. Jednak w wyjątkowych przypadkach może to potrwać do kilku dni.
 
Pytanie: Co zrobić, jeżeli warsztat samochodowy nie wie (lub nie pamięta), czy jest już zarejestrowany?
Odpowiedź: Wystarczy zadzwonić pod numer naszej infolinii technicznej lub do lokalnego opiekuna rynku ContiTech.
 
Pytanie: Czy każdy pracownik/mechanik w warsztacie samochodowym musi być zarejestrowany indywidualnie?
Odpowiedź: Nie. Konieczne jest tylko przeprowadzenie jednej rejestracji na dany warsztat. Podczas weryfikacji wniosku rejestracyjnego sprawdzane jest, czy warsztat został już zarejestrowany.
 
Pytanie: Co w przypadku, gdy wiele osób będzie próbowało zarejestrować ten sam warsztat samochodowy?
Odpowiedź: Każda rejestracja jest sprawdzana tak, że widzimy to w trakcie weryfikacji wniosku. W tym przypadku warsztat będzie powiadomiony, że został już zarejestrowany.

 Proces rozpatrywania reklamacji w ramach 5-letniej gwarancji 

Pytanie: Jak wygląda proces zgłaszania roszczeń wynikający z 5-letniej gwarancji?
Odpowiedź: Procedura zgłoszenia reklamacji wynikającej z programu jest analogiczna do standardowej. Warsztat samochodowy składa reklamację dotyczącą produktu u sprzedawcy, u którego dokonał zakupu. Następnie produkt zostanie przekazany do ContiTech celem jego weryfikacji wg standardowych uzgodnień. Nasz dział reklamacji sprawdza jednocześnie, czy warsztat, który zgłasza reklamację jest zarejestrowany w programie 5-letniej gwarancji oraz czy reklamowany produkt posiada wady materiałowe lub błędy produkcyjne. Jeśli tak, sprzedawca otrzyma zwrot kosztów od ContiTech, a ten z kolei zwróci je warsztatowi samochodowemu.
 
Pytanie: Czy warsztat samochodowy może ubiegać się zwrotu kosztów związanych z wadliwym produktem bezpośrednio od ContiTech ?
Odpowiedź: Nie. Warsztat samochodowy dokonuje zakupów produktów ContiTech za pośrednictwem sprzedawcy i dlatego roszczenie reklamacyjne musi być zgłaszane do ContiTech za pośrednictwem sprzedawcy, u którego dany produkt został nabyty.
 
Pytanie: Kto weryfikuje czy warsztat samochodowy zgłaszający reklamację jest zarejestrowany w programie 5-letniej gwarancji ?
Odpowiedź: Weryfikacją zajmuje się jedynie dział reklamacji ContiTech. Sprzedawca detaliczny przekazuje roszczenie wg standardowej procedury (tak jak w przypadku 2-letniej gwarancji) wraz z fakturą zakupu produktu, potwierdzeniem jego zamontowania oraz wypełnionym formularzem zgłoszenia reklamacji.
 
Pytanie: Czy sprzedawcy muszą weryfikować czy warsztat samochodowy jest objęty 5-letnią gwarancją ?
Odpowiedź: Nie, sprzedawcy nie muszą sprawdzać statusu warsztatu (patrz poprzednie pytanie); weryfikacją zajmuje się dział reklamacji ContiTech.
 
Pytanie: Czy ContiTech potrzebuje certyfikatu 5 letniej gwarancji lub numeru rejestracji ?
Odpowiedź: Nie. Certyfikat gwarancyjny lub numer rejestracji ułatwiają potwierdzenie tożsamości uczestnika, ale nie jest to wymagane przez ContiTech do przetwarzania danych.
 
Pytanie: Co zrobić, jeśli sprzedawca chce sprawdzić, czy warsztat samochodowy jest zarejestrowany, by można było ewentualnie odrzucić bezpośrednio niezasadne roszczenia ?
Odpowiedź: Jeśli sprzedawca chciałby sprawdzić, czy dany warsztat jest zarejestrowany, może to zrobić. W tym celu musi poprosić warsztat o podanie numeru rejestracji. Jeśli warsztat jest zarejestrowany powinien posiadać numer rejestracji. Numer ten można znaleźć w wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji, a także na certyfikacie potwierdzającym udział w programie. Jeśli warsztat nie zna swojego numeru rejestracji, należy się zwrócić o pomoc do lokalnego opiekuna rynku ContiTech.
 
 Ochrona i usunięcie danych uczestnika 
 
Pytanie: Czy otrzymane podczas rejestracji informacje są przekazywane osobom trzecim?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych informacje są wykorzystywane jedynie przez ContiTech jako dowód rejestracji oraz w celu wysyłania newsletterów.

 
Pytanie: Czy warsztat samochodowy może zrezygnować z otrzymywania newslettera?
Odpowiedź: Tak. Po otrzymaniu pierwszego biuletynu, warsztat może uruchomić link podany w mailu i na stałe zrezygnować z newslettera.

 
Pytanie: Czy rozszerzona gwarancja wygasa wraz z rezygnacją z newslettera?
Odpowiedź: Nie. Rezygnacja z newslettera nie wpływa na rozszerzoną gwarancję. Newsletter pełni jedynie formę wsparcia technicznego dla warsztatu.

 
Pytanie: Czy warsztat samochodowy może całkowicie usunąć swoje dane z bazy danych ContiTech?
Odpowiedź: Tak, można to zrobić w dowolnym, przez siebie wybranym momencie poprzez stronę internetową www.contitech.de/5. Należy jednak pamiętać, że spowoduje to trwałe usunięcie wszystkich informacji dotyczących rejestracji warsztatu z bazy danych, oraz będzie to równoznaczne z wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tytułu rozszerzonej gwarancji, ponieważ nie można zweryfikować danych rejestracyjnych.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Panel pracownika Auto Land

informacje

projekt i realizacja: Artneo.pl Artneo

W górę
Tweety na temat @autolandpolska
Pomoc zdalna Pomoc zdalna