Miło nam poinformować, że nasza marka części samochodowych MERTZ od marca b.r. znalazła się w bazie Tec-Doc i tym samym została wyróżniona jako Certyfikowany Dostawca Danych. Wyróżnienie to uzyskiwane jest przez dostawców zapewniających najwyższą jakość danych pod względem merytorycznym.

Dane dostarczane kwartalnie przez MERTZ podlegają dokładnej weryfikacji i ocenie przez TecDoc.