Potrójne korzyści w Ale Akcji!

Miło nam poinformować, że uruchamiamy akcję promocyjną w której do wygrania są metamorfozy warsztatu, wycieczki do Nepalu, bony na wyposażenie oraz punkty do panelu klienta. Zapraszamy.

Zasady:

 • Termin: 1.04. - 31.12.2022 r.
 • Klient za całkowite zakupy w Auto Land w całym okresie akcji będzie pozycjonowany w rankingu głównym

 

 • Dodatkowo za zakupy grup towarowych Partnerów Akcji, Klient:

a)           otrzyma 25 punktów promocyjnych za każde 1000 zł netto zakupów

b)           będzie pozycjonowany w rankingach kwartalnych

c)           otrzyma do rankingu głównego podwojoną wartość zakupów w tych grupach

 

 • Dodatkowo za zakupy grup towarowych Partnerów Etapu, Klient:

a)           otrzyma 25 punktów promocyjnych za każde 1000 zł zakupów

b)           będzie pozycjonowany w rankingach kwartalnych

 

Nagrody:

 • W rankingu głównym: 3 metamorfozy warsztatu o wartości: 40 000 zł brutto, 30 000 zł brutto oraz 20 000 zł brutto oraz 9 jednoosobowych wycieczek do Nepalu o wartości 15 000 zł brutto każda
 • W rankingach kwartalnych: bony na wyposażenie warsztatowe o wartości: 2500 zł brutto – miejsce 1, 2000 zł brutto – miejsce 2, 1500 zł brutto – miejsce 3, 1000 zł brutto – miejsce 4, 500 zł brutto – miejsce 5, dla każdej grupy towarowej
 • miesięcznie: punkty do sklepiku w panelu klienta za zakupy w grupach towarowych biorących udział w promocji

 

Premiowane grupy towarowe – Partnerzy akcji:

Ważne warunki:

 

 • Warunkiem udziału w akcji jest prawidłowa akceptacja regulaminu dostępnego w panelu klienta
 • Partnerzy Etapu zostaną każdorazowo ogłoszeni najpóźniej w 1 dniu trwania danego etapu wg harmonogramu:

a)           etap I: 1 kwietnia – 30 czerwca

b)           etap II: 1 lipca – 30 września

c)            etap III – 1 października – 31 grudnia

 • Wartość nagrody w rankingu głównym oraz w rankingach kwartalnych nie może przekroczyć wartości 7% zrealizowanych przez Uczestnika zakupów. W przypadku gdy wartość nagrody przekracza wartość 7% zakupów, nagroda zostanie pomniejszona do kwoty stanowiącej 7% zrealizowanych zakupów
 • Warunkiem przyznania punktów promocyjnych za dany miesiąc jest łączna wartość zakupów produktów premiowanych na poziomie minimum 1000 zł netto
 • Punkty promocyjne oraz bony na wyposażenie warsztatowe niewykorzystane do 31/01/2023 przepadają
 • W przypadku utraty przez Uczestnika prawa do nagrody z rankingu, przechodzi ona na Uczestnika na kolejnym miejscu
 • Zakupy będą liczone na podstawie faktur/korekt, w oparciu o numer klienta w systemie sprzedaży FL5 podany podczas rejestracji
 • Klient uczestniczy w promocji począwszy od miesiąca w którym dokonano rejestracji / akceptacji regulaminu akcji
 • Promocja nie dotyczy sklepów
 • Z akcji wyłączone są obroty w oprogramowaniu, narzędziach i urządzeniach warsztatowych, oponach, wartości rdzenia, towarach przecenionych
 • Do wartości zakupów całkowitych nie wliczają się uzyskane przez klienta bonusy posprzedażne

Metamorfoza warsztatu może objąć (do wysokości wygranej nagrody):

 • Indywidualnie zaprojektowana wizualizację szyldów i reklam zewnętrznych wraz z profesjonalna realizacją
 • Wyposażenie biura obsługi klienta
 • Wyposażenie warsztatu w meble i narzędzia warsztatowe
 • Komplet odzieży dla pracowników z logo warsztatu (wraz z ewentualna kreacją logo)
 • Komplet materiałów reklamowych i drukowanych
 • Relacja z metamorfozy ukaże się w Biuletynie Auto Land oraz w kanałach elektronicznych Auto Land