Niedawno odbyła się akcja terenowa w Radomiu z udziałem warsztatu należącego do sieci NexusAuto, Skopek.