Premiowane grupy towarowe

 

* Grupy premiowane w kolejnych kwartałach zostaną każdorazowo ogłoszone na stronie promocji przed rozpoczęciem danego kwartału.