Przegląd prywatności

Chcąc udogodnić Ci korzystanie z naszej strony, wykorzystujemy pliki cookie, które są umieszczane na Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie. Pliki te pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby i dzięki temu doskonalić funkcjonalności naszej witryny. Są one także wykorzystywane do dostarczania spersonalizowanych treści i reklam. Część z plików jest niezbędna do prawidłowego działania serwisu i jego funkcjonalności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookie, możesz łatwo zarządzać swoimi uprawnieniami, np. we własnej przeglądarce internetowej lub po wybraniu opcji Zarządzaj cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

RODO

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 25.05.2018r.  przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, celem realizacji obowiązków z nich wynikających, Auto Land Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie, podaje co następuje. 

1. Administratorem danych Pani/Pana danych osobowych jest Auto Land Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie (kod pocztowy: 10-454) przy ul. Leonharda 5a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000370093, NIP: 7393812743, REGON: 280560503.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych, tj. w szczególności: realizacji procesu sprzedaży towarów handlowych, umożliwienia świadczenia niektórych usług drogą elektroniczną, zatrudnienia, dokonywania rozliczeń, obsługi konta elektronicznego w sieci administratora danych, obsługi kierowanych zgłoszeń lub zapytań, kontaktowania się w tym w związku obsługiwanymi transakcjami, dla celów podatkowych i rachunkowych, dla celów archiwalnych i statystycznych. Natomiast, po uzyskaniu zgody, zbieranie i przetwarzanie przez administratora danych osobowych następuje w celach: generowania plików cookies, gromadzenia danych ze stron www lub w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, tj. na otrzymywanie od Auto Land Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (mailowej, SMS-owej, telefonicznej) wszelkich materiałów o charakterze handlowym, marketingowym i informacyjnym, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Auto Land Polska S.A.

4. Informujemy, że posiadane kategorie danych osobowych to: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, NIP lub REGON.

5. Informujemy, że  przetwarzanie danych osobowych, obejmujących informacje wymienione w punkcie trzecim przez Auto Land Polska S.A. w Olsztynie lub podmiot przez nią upoważniony/powiązany zgodnie z ww. przepisami unijnymi i krajowymi, następuje w celach niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej, w szczególności do: firm kurierskich, biur rachunkowych, kancelarii prawniczych, producentów towarów, dostawców oprogramowania, dystrybutorów oraz do uprawnionych instytucji państwowych.

6. Informujemy, że dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze administratora danych, w szczególności na podstawie danych o wcześniej znajdujących u administratora danych towarach handlowych, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego tendencji. Profilowanie dotyczy osób fizycznych, które wcześniej wyrażą dobrowolną zgodę marketingową  i będzie  prowadzone celem dostosowania oferty do potrzeb i zainteresowań osoby której dane dotyczą.

7. Osoba fizyczna, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Zarządzanie udzielonymi zgodami odbywa się za pośrednictwem adresu:

9. Wycofanie / modyfikacja zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem / modyfikacją.

10. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji wyżej podanych celów (punkt trzeci), jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia lub modyfikacji udzielonej zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia.

11. Administrator danych podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo zbieranych i przetwarzanych danych osobowych, a w przypadku ich naruszenia informuje właściwe organy państwowe, celem wykrycia sprawców i zapobieżenia naruszeń w przyszłości. Każda osoba fizyczna, której dane zostaną naruszone zostanie o tym poinformowana. Polityka bezpieczeństwa informacji.

Aby udzielić zgody zapraszamy Państwa do wypełnienia formularza znajdującego się TUTAJ.

Aby zmienić/wycofać zgodę należy tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: .

 

 

rodo@auto-land.pl

Wpisz jeżeli posiadasz nr klienta w systemi FL5

Wyrażam zgodę na:
a) przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych przez Auto Land Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie, w tym w celu:

b) przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących informacje wymienione w punkcie „a”, przez Auto Land Polska S.A. w Olsztynie lub podmiot przez nią upoważniony/powiązany zgodnie z ww. przepisami unijnymi i krajowymi, w celach niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej w szczególności do: firm kurierskich, biur rachunkowych, kancelarii prawniczych, producentów towarów, dostawców oprogramowania, dystrybutorów oraz do uprawnionych instytucji państwowych.